INDUSTRI COOREWIRE SHANGHAI CO, LTD

Linja e Prodhimit të Shufrave të Elektrodës